Kategori: Søkemotorer

  • Google SpamBrain

    Google SpamBrain

    Visste du at Google kan oppdage nettspam og nettsteder med lav kvalitet med god nøyaktighet? Selv om du ikke driver med web spam, kan Google via kunstig intelligens gjenkjenne innhold av lav kvalitet. Nylig ble det rullet ut en ny oppdatering på spambrain AI systemet «Lenker hjelper oss fortsatt med å oppdage og rangere resultater…

  • Hva er Google CALM og fungerer det?

    Hva er Google CALM og fungerer det?

    Google har annonsert en banebrytende teknologi kalt CALM som øker hastigheten på store språkmodeller (som GPT-3 og LaMDA) uten at det går ut over ytelsesnivåene. LaMDA er Googles svar på ChatGpt, og er i følge de som har prøvd den mer sofistikert. Store språkmodeller (LargeLanguageModels) trener på store mengder data. Opplæring av språkmodellene på større…